Το άσυλο στην Ευρώπη της "μετανεωτερικής" εποχής: : "ultimum refugium" ή "οχυρό απόρθητο" για τους πρόσφυγες του 21ου αιώνα;: προσεγγίζοντας τις πολιτικές ασύλου στην ΕΕ υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ (Μέρος Β')

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.4, 2012, pages 573-592

Issue:
Pages:
573-592
Section Title:
Μελέτες: Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νόμοι, πρόσφυγες, 21ος αιώνας
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία
References (1):
  1. 1. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμε'νων Εθνών για τους πρόσφυγες, Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2010, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 20122. UNCHR 2006: Οι πρόσφυγες του κόσμου 2006 - Αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών στη νέα χιλιετία3. UNCHR 2008: Προστατεύοντας τους Πρόσφυγες και ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του OHE για τους Πρόσφυγες4. Α. Σισιλιανός, Η Ανθρώπινη Διάσταση του Διεθνούς Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 20105. Emmanuel Decaux/Alice Yotopoulos-Marangopoulos, La pauvreté, un défi pour les droits de l'homme, Editions A. Pedone, Paris 20096. Jean-Yves Carlier/Dirk Vanheule, Europe and Refugees: a challenge?, Kluwer Law International, The Hague, 19977. Paul D'Anieri, International Politics: Power and Purpose in Global Affairs, Cengage Learning, 20098. Matthew J. Cibney/Randall Hansen, Immigration and asylum: from 1900 to the present, Volume 1, ABC-CLIO, 20059. Liza Schuster, The use and abuse of political asylum in Britain and Germany, Frank Cass Publishers, London 200310. Prakash Sinha, Asylum and international law, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1971Άρθρα και δημοσιεύσεις1. Πέτρος Στάγκος, Δικαιώρατα του Ανθρώπου και μετανα- στευτική πολιτική: ρια προβληματική σχέση στην ευρωπαϊκή και την εθνική (ελληνική) της διάσταση, στο ε'ργο: Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη, Σύμμεικτα προς τιμήν του κα- θηγητού Πέτρου I. Παραρά, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 20122. Margit Ammer, Climate change and Human Rights; The Status of Climate Refugees in Europe, June 20093. Amnesty International, The Dublin II Trap: Transfers of Asylum-Seekers to Greece, 10 March 2010, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c7f69362. html>4. Eurostat, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications in Q4 2009, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/>5. Erika Feiler/Volker Türk/Frances Nicholson, Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 20036. Maria-Teresa CiTBazo, The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted Asylum in the Union's Law, in: Refugee Survey Quarterly, τόμ. 27, κεφ. 3, 2008, σ. 33 - 527. Cecilia Malmström, Opening remarks at the European Parliament Hearing in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), Strasbourg, 19 January 20108. Cecilia Malmström, Establishing the Common European Asylum System by 2010 - an ambitious but feasible target, Ministerial Conference «Quality and Efficiency in the Asylum Process», Brussels, 14 September 20109. Philip Marfleet, Refugees and History: why we must address the past, in: Refugee Survey Quarterly, τόμ. 26, κεφ. 3, 2007