Αί δικαϊκαί προϋποθέσεις κηρύξεως τού γκεχάντ : η απόλυτος εξουσία τού Χαλίφου

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.3, 2012, pages 382-386

Issue:
Pages:
382-386
Section Title:
Μελέτες: Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):