Εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας των κληροδοτημάτων

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.3, 2012, pages 387-397

Issue:
Pages:
387-397
Section Title:
Μελέτες: Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):