Τα ονόματα των αφιερωτών από το Λεσκοβίκι της Βορείου Ηπείρου στην πρόθεση 215 της Μονής του Βαρλαάμ (1613/1634)

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΕ, No.1, 1993, pages 205-216

Issue:
Pages:
205-216
Author:
Subject:
Subject (LC):