Από το αίτημα για τα στρατόπεδα νεοσύλλεκτων στο αίτημα για περιφερειακά πανεπιστήμια

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.17, No.50-51, 1994, pages 99-108

Issue:
Pages:
99-108
Section Title:
Η ενότητα για τα πανεπιστήμια
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί αναδημοσίευση δύο κεφαλαίων της μελέτης μου με τίτλο «Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα: Μια πρώτη προσπάθεια υπολογισμού των οικονομικών τους επιπτώσεων στις πόλεις όπου εγκαταστάθηκαν», που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Παρατηρητής» στις αρχές του 1993., Περιέχει εικόνες, πίνακες και βιβλιογραφία