[Βιβλιοκριτική] Χατζιμιχάλης, Κωστής, Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. Κείμενα από τη διεθνή εμπειρία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.17, No.50-51, 1994, pages 157-158

Issue:
Pages:
157-158
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωστή Χατζιμιχάλη Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. Κείμενα από τη διεθνή εμπειρία- Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, σ. 269