Προπέρτιος (sextus Propertius) ο μεγάλος Λατίνος ποιητής : 2000 έτη μετά το θάνατό του - 15 π.Χ. - 1985 μ.Χ.

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΗ, No.1, 1986, pages 34-36

Issue:
Pages:
34-36
Author:
Subject:
Subject (LC):