Ο συνεχής κύκλος της κατανάλωσης στην πόλη : προς ένα νέο ορισμό της εξουσίας πάνω στο χρόνο;

Part of : Γεωγραφίες ; No.1, 2001, pages 43-55

Issue:
Pages:
43-55
Parallel Title:
The city's continuous cycle of consumption : towards a new definition of the power over time ?
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Ο έλεγχος του χρόνου είναι πηγή κοινωνικής εξουσίας. Στις μεταμοντέρνες κοινωνίες η εξουσία πάνω στο χρόνο δεν ασκείται μόνο μέσα από κανόνες και νόμους, παραδοσιακά εργαλεία του σύγχρονου κράτους, μέσα από τα οποία καθορίζεται η απόκτηση, η χρήση και η κατανομή του χρόνου. Στις κοινωνίες μας αναδύεται και ένα άλλο είδος εξουσίας πάνω στο χρόνο, που είναι πιο λεπτό και λιγότερο άμεσο και λειτουργεί μέσα από την παραγωγή επιθυμιών και ευχαρίστησης. Η κατανάλωση είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο όπου ενεργοποιείται η εξουσία πάνω στο χρόνο. Στη μεταμοντέρνα κοινωνία ο χρόνος εργασίας συρρικνώνεται και γίνεται πιο ευέλικτος, ενώ ο χρόνος κατανάλωσης επεκτείνεται και γίνεται κυρίαρχος, τόσο στην καθημερινή ζωή των ατόμων όσο και στους χώρους των πόλεών μας. Η μεταμοντέρνα πόλη, με την ετερογενή και χαοτική κίνηση, είναι συγκεκριμένη έκφραση της κεντρικής σημασίας που αποκτά η κατανάλωση στη σύγχρονη κοινωνία. Η πόλη, ένας μεγάλος υποδοχέας και κατανεμητής αγαθών, υπηρεσιών και εικόνων, γίνεται όλο και περισσότερο ένα συνονθύλευμα «μη τόπων», που ευνοούν τη λειτουργία της μαζικής κατανάλωσης. Τα πολιτικά μέτρα που εισάγουν την επέκταση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η πολιτική χρησιμοποιεί το χρόνο ως εργαλείο εξουσίας, για να εξυπηρετήσει την επικρατούσα οικονομική δυναμική, και κυρίως την ταχύτητα κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Οι αλλαγές που επιφέρουν αυτές οι διαδικασίες στη ζωή των πόλεων είναι σημαντικές και ριζικές. Η κοινωνική θεωρία και η έρευνα αναδεικνύουν νέα ερωτήματα, που μας υποχρεώνουν να προσαρμόσουμε τα αναλυτικά μας εργαλεία, προκειμένου να προσεγγίσουμε τη νέα σχέση χρόνου-εξουσίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η εργασία παρουσιάστηκε στο 7o Σεμινάριο του Αιγαίου στην Πάρο, 30 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 1999, Περιέχει βιβλιογραφία