Ερευνητικό πρόγραμμα "Artemis" : σχεδιασμός και αξιολόγηση οικιστικών προτύπων που κρίνονται κατάλληλα για τη βιώσιμη ανάπτυξη φθινουσών αγροτικών περιοχών στη Μεσογειακή ζώνη

Part of : Γεωγραφίες ; No.1, 2001, pages 97-102

Issue:
Pages:
97-102
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αειφορική ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη
Notes:
Περιέχει εικόνες και χάρτες