Από το "τραγικό" στο "μαγικό" βουνό : "υπερτοπικές" συνέργειες επιβίωσης της ορεινής κοινωνίας

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 36-56

Issue:
Pages:
36-56
Parallel Title:
From the "tragic" to the "magic" mountain : "supra-local' synergies of survival in the economy and society of the mountain
Section Title:
Η υπέρβαση των γεωφυσικών καταναγκασμών
Author:
Abstract:
Η έκδοση του βιβλίου Εξουσία, εργασία και μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου. Η τοπική δυναμική της επιβίωσης (1997) αποκάλυψε τους «τοπικούς» μηχανισμούς της «παράδοξης» επιβίωσης αυτών των μικροκοινωνιών μέχρι τις μέρες μας και πρό- σψερε μια νέα ερμηνεία της ένταξης του αγροτικού κόσμου στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Η παρούσα εργασία, ξεκινώντας από τα ευρήματα αυτού του βιβλίου, επιχειρεί, αξιοποιώντας δεδομένα και τεκμήρια πρόσφατων ερευνών του χώρου των λεγομένων «ορεινών και μειονεκτικών περιοχών», να διευρύνει το ερμηνευτικό του σχήμα εστιάζοντας σε τρεις «υπερτοπικής» καταγωγής παράγοντες. Αυτοί είναι: α) η πολιτισμική στροφή στην πρόσληψη των βουνών από θέατρα «τραγικών» αγώνων σε «ειρηνικά» πεδία ψυχαγωγίας και άθλησης, β) η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της «πολυλειτουργικής γεωργίας», και γ) η έλευση των οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι κάλυψαν τα κενά ανεπιθύμητων από τους ντόπιους γεωργικών εργασιών.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, χάρτες και βιβλιογραφία