Η πολιτισμική ταυτότητα ως συνιστώσα της βιώσιμης ορεινής ανάπτυξης : το παράδειγμα του Ζαγοριού

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 57-71

Issue:
Pages:
57-71
Parallel Title:
The cultural identity as component of a viable mountainous development : the example of Zagori
Section Title:
Η υπέρβαση των γεωφυσικών καταναγκασμών
Author:
Abstract:
Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να δείξει ότι οι γεωπεριβαλλοντικοί παράγοντες και η μεθοριακάτητα δεν αποτελούν απαραίτητα τα καθοριστικά στοιχεία της οικονομικής και πολιτισμικής καθυστέρησης του ορεινού κόσμου, δεν συνθέτουν δηλαδή αναγκαστικά τα αίτια της μη ομαλής ένταξης στις διαδικασίες της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού. Η μελέτη του τοπικού πολιτισμικού συστήματος του Ζαγοριού τεκμηριώνει την ανάπτυξη μιας ιστορικά διαμορφωμένης και πολύπλευρης δυναμικής που θεωρούμε ότι πηγάζει από τους περιορισμούς που θέτουν οι ίδιοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλλά και από την προσαρμοστικότητα των συγκεκριμένων ορεινών κοινοτήτων στα γεωφυσικά ορεινά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αυτά δίνουν. Σήμερα τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται να αποτελούν τις «σταθερές» πάνω στις οποίες δομείται η τοπική πολιτισμική ταυτότητα και εκδηλώνεται η δυναμική της, με λογικές μάλιστα προσαρμογής που διαφέρουν από τις προβλεπόμενες από τους ερευνητές ή από τους υπεύθυνους για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία