Τα νέα σύνορα της ανοιχτής κοινωνίας

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 72-85

Issue:
Pages:
72-85
Parallel Title:
Les nouvelles frontières de lo société ouverte
Section Title:
Από την απομόνωση στην επικοινωνία
Author:
Abstract:
Η "ανοιχτή κοινωνία" δεν είναι μια κοινωνία χωρίς σύνορα. Κατασκευάζει νέα σύνορα χάρη στην ίδια της τη λειτουργία. Τα νέα αυτά σύνορα δεν είναι εξ ορισμού ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο σημαντικά από εκείνα που προϋπήρχαν. Εναπόκειται στον άνθρωπο να αξιολογήσει την εμβέλειά τους. Ένας κόσμος χωρίς σύνορα, από φιλοσοφική και ηθική άποψη, δεν είναι εφικτός. Ένας κόσμος χωρίς σύνορα παραπέμπει σε έναν κόσμο χωρίς εσωτερικό σχηματισμό, στο «Απόλυτο Μηδέν». Το Ον γίνεται Ον ακριβώς γιατί είναι καθορισμένο. Εδώ όμως επιβάλλεται μια θεμελιώδης παρατήρηση. Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ συνόρου και φραγμού. Ένα σύνορο είναι μάλλον μια διαχωριστική γραμμή, ένα αδρό χαρακτηριστικό που διακρίνει τα "πράγματα" του κόσμου μας. Είναι αναγκαίο ως διαφορά ούτως ώστε κάθε "πράγμα" να έχει το όνομά του, τη δική του λογική και οντολογική ταυτότητα. Αντιθέτως, ένας φραγμός είναι ένα σύνορο αδιάβατο, ένα τείχος που χωρίζει τα ανθρώπινα όντα, τα οποία δεν επικοινωνούν πλέον, αλληλοεχθρεύονται, αλληλοσπαράσσονται αδιάκοπα, αλληλομισούνται.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία