Μετανάστευση και σύνορα, η Ήπειρος μετά το 1990 : η περίπτωση της Κόνιτσας

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 86-97

Issue:
Pages:
86-97
Parallel Title:
Migration and borders. Epirus after 1990 : the case of Konitsa province
Section Title:
Από την απομόνωση στην επικοινωνία
Author:
Abstract:
Η κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας οδήγησε ουσιαστικά σε ένα βίαιο άνοιγμα των αλβανοελληνικών συνόρων και σε μια μαζική έξοδο του πληθυσμού, ένα μεγάλο μέρος του οποίου κατευθύνθηκε στην Ελλάδα. Η περιοχή της Κόνιτσας αποτέλεσε τόσο σημαντικό πέρασμα όσο και τόπο εγκατάστασης μεταναστών, κυρίως από τις γειτονικές περιοχές της νότιας Αλβανίας. Όλη αυτή η κινητικότητα και η επανασύνδεση των γειτονικών περιοχών εκατέρωθεν του εθνικού συνόρου οδηγεί στη βαθμιαία αποκατάσταση της χαμένης ιστορικής ενότητας του χώρου. Παλιοί δρόμοι και τρόποι οικονομικών ανταλλαγών επανέρχονται σε λειτουργία έστω και με διαφορετικές μορφές και όψεις, παλιές κοινωνικές σχέσεις ακόμα και συγγενικοί δεσμοί αποκαθίστανται, ξεχασμένα μονοπάτια χρησιμοποιούνται εκ νέου. Άνθρωποι, ζώα και αγαθά περνούν από τη μια χώρα στην άλλη, ακόμα και στη χρονική διάρκεια μιας μέρας, δημιουργώντας τώρα πια ένα δι-εθνικό χώρο εκεί που άλλοτε υπήρχε απλώς δια-τοπικότητα. Διαμορφώνεται έτσι ένα κοινωνικό πεδίο που τέμνει το εθνικό σύνορο και συνιστά σε μεγάλο βαθμό αποκατάσταση της ιστορικής ενότητας της περιοχής και την ενεργοποίηση δρόμων επικοινωνίας και σχέσεων, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών, οι οποίες ίσχυαν στο παρελθόν μεταξύ οικογενειών, κοινοτήτων και εθνοτικών ομάδων.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αλβανία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία