Τα τσελιγκάτα και οι μετακινήσεις των Αρβανιτοβλάχων κτηνοτροφών της Ηπείρου

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 114-134

Issue:
Pages:
114-134
Parallel Title:
The shepherd cooperative groupings and the pastoral transhumance of the Arvanitovlachs in Epirus
Section Title:
Το παιχνίδι ανάμεσα στο "εδώ" και το "αλλού"
Author:
Abstract:
Οι μετακινήσεις των ανθρώπων ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, που έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, δεν είναι εντελώς νεότερο φαινόμενο. Ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες ήταν πάντα συνδεδεμένες με μακρινές διαδρομές που κάλυπταν μεγάλη γεωγραφική έκταση. Αναφέρω το εμπόριο και τη νομαδική ή ημινομαδική κτηνοτροφία, που πολλές φορές συνδέονται μεταξύ τους. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται οι μετακινήσεις των Αρβανιτόβλαχων ημινομάδων κτηνοτροφών της Ηπείρου, οι οποίοι παλαιότερα ήταν οργανωμένοι σε τσελιγκάτα 1000-5000 ζώων και μετακινούνταν ανάμεσα στη σημερινή Αλβανία και την Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργάνωση των τσελιγκάτων καθώς και στις επιπτώσεις των συνοριακών και των πολιτικών μεταβολών (ίδρυση ανεξαρτήτων κρατών, αλλαγές καθεστώτων κ.τ.λ.).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, χάρτες και βιβλιογραφία