Η "αγροτική έξοδος" στο Νομό Ιωαννίνων : στατιστικό εννοιολόγημα και κοινωνιολογική παρατήρηση (1961-1991)

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 148-167

Issue:
Pages:
148-167
Parallel Title:
The "rural exodus" in Ioannina prefecture : statistical arguments vs. sociological observation (1961-1991)
Section Title:
Το παιχνίδι ανάμεσα στο "εδώ" και το "αλλού"
Author:
Abstract:
Σε πείσμα των καταναγκασμών της βιομηχανικής κοινωνίας και των στατιστικών διαπιστώσεων, τα χωριά της Ηπείρου αρ- νοΰνται να πεθάνουν. Αυτή η διπλή πρόκληση, κοινωνική και επιστημολογική συγχρόνως απέναντι στην κυρίαρχη λογική, εξηγείται χάρη στο φαινόμενο της επίσης διπλής ένταξης ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού στην κοινωνία του χωριού και την κοινωνία της πόλης. Όποιες και αν είναι οι ιδιαιτερότητες της δημογραφικής ιστορίας μιας τοπικής κοινωνίας και η κρισιμότητα της φαινομενικής πληθυσμιακής αποψίλωσής της, το εν λόγω φαινόμενο επικαθορίζει άμεσα το παιχνίδι της τοπικής κοινωνικής αναπαραγωγής και τροποποιεί την εικόνα της δημογραφικής ερήμωσης που παρουσιάζουν οι στατιστικές καταμετρήσεις. Ο «χαμένος» έτσι πληθυσμός του χωριού ξαναβρίσκεται στο εσωτερικό μιας no man’s land στατιστικής ζώνης, όπου ο διαχωρισμός αστικός/αγροτικός χώρος δεν έχει νόημα και όπου ο ορισμός του «πραγματικού πληθυσμού» ενός οικισμού έχει ανάγκη αναθεώρησης.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες και βιβλιογραφία