[Βιβλιοκριτική] Χατζηϊωάννου, Μαρία Χριστίνα, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο Κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 183-185

Issue:
Pages:
183-185
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο Κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας Έκδοση του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αρ. 75, Αθήνα 2000, σ. 358