[Βιβλιοκριτική] Anderson, E. W.Middle East: Geography and Geopolitics

Part of : Γεωγραφίες ; No.5, 2003, pages 185-186

Issue:
Pages:
185-186
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μέση Ανατολή
Notes:
E. W. Anderson The Middle East: Geography and Geopolitics Routledge, London 2000, σ. 342