Η τρέχουσα δυναμική της ανάπτυξης της Αθήνας : συμβατικό-νέο πρότυπο και έργα υποδομής

Part of : Γεωγραφίες ; No.7, 2004, pages 48-64

Issue:
Pages:
48-64
Parallel Title:
The current dynamics of urban development in Athens : traditional-new model and infrastructure works
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Η δυναμική της ανάπτυξης της Αστικής Συγκέντρωσης των Αθηνών προσδιορίζεται εν πολλοίς από τρεις βασικούς παράγοντες: α) την εκτεταμένη και παρατεινόμενη κυριαρχία του συμβατικού προτύπου αστικής ανάπτυξης, β) την ανάδειξη νέων μορφών δράσης και γεωγραφικής συμπεριφοράς του ιδιωτικού τομέα, και γ) τον ενεργό ρόλο των έργων υποδομής. Οι παράγοντες αυτοί έχουν λίγο αναλυθεί τόσο αυτόνομα όσο κυρίως ως προς τις μεταξύ τους αλληλοεπιδράσεις. Καθένας δε από αυτούς διατηρεί μια αυτονομία ως προς τον τρόπο ενεργοποίησής του στο χώρο. Μια αυτονομία που αποκτά και θεσμική διάσταση. Ως εκ τούτου, προκύπτει μια κατάσταση όπου το έργο υποδομής δρα ως αυτόνομη οντότητα, έχει πολλές επιπτώσεις -που όμως δεν αξιολογούνται- και το κόστος συντήρησής του παραμένει απροσδιόριστο. Παράλληλα, το νέο πρότυπο διαμορφώνει σχεδόν ανεξάρτητα εκτάσεις και εισάγει νέες αξίες που απευθύνονται σε χρήσεις με πολύ υψηλότερη οικονομική εμβέλεια. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα υπό την κυριαρχία (ακόμα) του συμβατικού προτύπου, το οποίο, αν και χάνει ζωτικό χώρο σε οικονομική και γεωγραφική βάση, διατηρεί εντούτοις την ικανότητά του να εκμεταλλεύεται τα «κενά» και προσαρμόζεται στις διάφορες μορφές ζήτησης που κατά καιρούς εμφανίζονται.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία