Μετανάστες και κοινωνικός αποκλεισμός στη σύγχρονη πόλη : η περίπτωση της Αθήνας

Part of : Γεωγραφίες ; No.7, 2004, pages 65-82

Issue:
Pages:
65-82
Parallel Title:
Immigrants and social exclusion in the contemporary city : the case of Athens
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας αναπτύσσεται ένα σχετικά νέο εργατικό δυναμικό, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μια ιδιαίτερη σχέση με τις συνθήκες στέγασης και εργασίας. Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει την προσοχή της σε δύο βασικά θέματα που αναδεικνύουν το ρόλο της σύγχρονης πόλης και της παγκόσμιας οικονομίας στην οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση των μεταναστών. Αυτά τα θέματα είναι η ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας υπηρεσιών και «βιομηχανίας» αγαθών και αξιών, και η ανάπτυξη κοινωνικών χώρων που αναπαράγουν το νέο υπηρετικό εργατικό δυναμικό.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία