Διαχείριση περιβάλλοντος : νέες μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων της ελιάς

Part of : Γεωγραφίες ; No.3, 2002, pages 95-100

Issue:
Pages:
95-100
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προστασία του περιβάλλοντος, ρύπανση περιβάλλοντος
Notes:
Περιέχει χάρτες, σχέδια και βιβλιογραφία