Θεατρικά δρώμενα των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.8, No.1, 2008, pages 201-213
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
201-213
Parallel Title:
Testimonianze di Teatro negli Ellenofoni del Sud Italia
Section Title:
Μελέτες και άρθρα
Author:
Abstract:
Nei paesi Ellenofoni della Calabria (Bovesia) e della Puglia (Salento) non si è sviluppato un vero e proprio teatro come si intende una rappresentazione teatrale. Un genere di teatro si considerano le rappresentazioni di contenuto religioso, come per esempio la Passione di Cristo, la vita e il martirio dei Santi, con la processione delle sacre leriquie e delle statue dei Santi, o di vari episodi della loro vita e del loro martirio.Un altro tipo di rappresentazione teatrale è il ballo della Tarantella, che in Calabria rappresenta i tentativi del maschio di conquistare la femmina. Negli Ellenofoni della Puglia esiste la Tarantola, ballo che vuole significare lo sforzo della persona di liberarsi e guarire dal morso del ragno velenoso con scongiuri, invocazioni e movimenti incantevoli.Come rappresentazioni teatrali in queste regioni sono tramandati piccoli sketch di contenuto comico e satirico. Sono scenette che prendono in giro e ridicolizzano P ingenuità, la semplicità e la furbizia degli uomini del mondo rurale, del paese, della campagna per le piccolezze, gli interessi e i piccoli imbrogli della vita quotidiana. Due campioni di queste rappresentazioni sono le due scenette comiche che qui presentiamo.
Subject:
Subject (LC):