Γύρω από την πατρότητα ενός επιγράμματος για την Ιόνιο Ακαδημία

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΔ, No.2, 1982, pages 236-241

Issue:
Pages:
236-241
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ένα επίγραμμα σχετικό με την Ιόνιο Ακαδημία