[Βιβλιοκριτική] Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ., Οι ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοκτόνο ήρωα

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΔ, No.2, 1982, pages 317-318

Issue:
Pages:
317-318
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Οί ελληνικές παραλλαγές γιά τον δρακοντοκτόνο ήρωα (Aarne - Thompson 300, 301 Α καί 301 B), παραμυθολογική μελέτη, διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1982, σελ. 187.