Ο εορτασμός της φιλολογικής τριακονταετηρίδας (1869-1899) του Χαρ. Αννίνου και ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 5-24

Issue:
Pages:
5-24
Parallel Title:
Alex. Papadiamantis and the celebration for the thirty years (1869-1899) of literary activity of Char. Anninos
Author:
Abstract:
The author describes the various festivities and cultural manifestations that were organized in 1899 with a view to celebrating the completion of 30 years of literary activity of Char. Anninos. On that occasion, a special album was compiled. This album comprised contributions by many famous writers and scholars of that time, including influential Alexandros Papadiamantis.
Subject:
Subject (LC):