Η υποδοχή του Πύρρωνα στην ιστορία της αναζήτησης του κριτηρίου ευδαιμονίας στον αρχαίο σκεπτικισμό

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 79-88

Issue:
Pages:
79-88
Parallel Title:
The reception of Pyrrho in the history of research for the bliss criterion in ancient Skepticism
Author:
Abstract:
Pyrrhonism was a school of skepticism founded by Aenesidemus in the 1st century B.C. and recorded by Sextus Empiricus in the early 3rd century AD. It was named after Pyrrho, a philosopher who lived from c. 360 to c. 270 B.C., although the relationship between the philosophy of the school and of the historical figure is murky. According to the Pyrrhonists, it is our opinions or unwarranted judgments about things which turn them into desires, painfuleffort, and disappointment. From all this a person is delivered who abstains from judging one state to be preferable to another. But, as complete inactivity would have been synonymous with death, the skeptic, while retaining his consciousness of the complete uncertainty enveloping every step, might follow custom (or nature) in the ordinary affairs of life.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία