Περί γυναικείων και η ιπποκρατική γυναικολογία

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 89-104

Issue:
Pages:
89-104
Parallel Title:
On the Diseases of Women and Hippocratic gynecology
Author:
Abstract:
Focusing on the study of Hippocratic treatises On the Diseases of Women I and II, On the Nature of the Woman and On Sterile Women, the author presents an essay on the origins of gynecology, an exploration of how the interior workings of the female body were understood in Classical Antiquity in the broader context of gender politics relative to women’s role and social status.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία