Ιωάννου Μαυροπόδος Ανέκδοτος παρακλητικός Κανών εις τον Αρχάγγελον Μιχαήλ

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 173-190

Issue:
Pages:
173-190
Parallel Title:
An unpublished Paracletic Canon to Archangel Michael by Ioannes Mauropous
Author:
Abstract:
The author undertakes a critical edition of a hitherto unpublished hymnological text of 11 th century scholar and poet Ioannis Mauropous, namely a Paracletic Can on (invocation for protection, help and salvation) dedicated to Archangel Michael. The Canon is preserved in Codex Vaticanus Palatinus gr. 138.
Subject:
Subject (LC):