Ο λαϊκότροπος ποιητής Λουκάς Χατζής από τα Χώστια της Βοιωτίας και το έργο του

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 355-372

Issue:
Pages:
355-372
Parallel Title:
On the work of folk poet Lukas Hadjis form Hostia, Boeotia
Author:
Abstract:
The author explores the local, social and cultural background of folk poet Lukas Hadjis expressed in his one and only Poetical Collection A, published in 2009 in his native village of Hostia, in the Boeotia region of Central Greece. The collection comprises 98 poems representing the main trends of folk poetry in contemporary Greece.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία