Κριτικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις στην Δανάη και τον Δίκτυν του Ευριπίδη

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΝΒ, No.1, 2010, pages 445-474

Issue:
Pages:
445-474
Parallel Title:
Some critical and hermeneutical remarks on Euripides’ Danae and Diktys
Author:
Abstract:
The author replies to the criticism expressed by Th. K. Stephanopoulos in an article dealing with her book Euripides: Danae and Diktys. Relying on textual evidence and literary parallels, she refutes point by point her critic ’s remarks and defends her own philological choices that have been met with appraisal by eminent scholars in the field of classical philology and ancient text editing.
Subject:
Subject (LC):