Νέες γυναίκες και γεωργία : περιπτωσιολογική μελέτη ενεργών νέων αγροτισσών της Δυτικής Μακεδονίας

Part of : Γεωγραφίες ; No.14, 2008, pages 3-23

Issue:
Pages:
3-23
Parallel Title:
Young women and agriculture : the cases of active young women farmers in West Macedonia, Greece
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή του προγράμματος των νέων αγροτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παράλληλα με τη γενικότερη εικόνα των νέων αγροτισσών που ταυτοποιούνται στην κατηγορία των βοηθών των συζυγών τους ή του πατέρα τους (οι άγαμες), ανιχνεύεται επίσης ένας μικρός πυρήνας ενεργών στη γεωργία γυναικών, με αξιοσημείωτη θετική στάση απέναντι στο γεωργικό επάγγελμα. Σε αυτή την κατηγορία γυναικών εστιάζει η παρούσα εργασία, που στηρίζεται σε πρωτογενή στοιχεία από προσωπικές συνεντεύξεις με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις ποιοτικού χαρακτήρα. Η εργασιακή διαδρομή των γυναικών αυτών από την αποφοίτησή τους από την τυπική εκπαίδευση ως την ένταξή τους στο πρόγραμμα, ο ρόλος τους στη λειτουργία της εκμετάλλευσης, η συμμετοχή τους στα θεσμικά όργανα του κλάδου, οι απόψεις τους απέναντι στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, αποτελούν ζητήματα διερεύνησης. Η έρευνα δείχνει ότι το πρόγραμμα των νέων αγροτών βοήθησε τις λίγες αυτές γυναίκες να γίνουν πραγματικά επαγγελματίες αγρότισσες. Εντάχθηκαν στο γεωργικό επάγγελμα για λόγους ανεργίας και οικογενειακής στρατηγικής για την άντληση οικονομικών πόρων, αλλά στη συνέχεια άδραξαν την ευκαιρία για να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία και επαναπροσδιόρισαν τη στάση τους απέναντι στη γεωργία και την παραμονή τους στην ύπαιθρο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και εθνικούς πόρους κατά 25% (ΕΠΕΑΕΚ II)., Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφικές αναφορές