Διαδικασίες αστικής ανάπτυξης και χωρικά πρότυπα διαχωρισμού των μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Part of : Γεωγραφίες ; No.14, 2008, pages 24-45

Issue:
Pages:
24-45
Parallel Title:
Urban development processes and spatial segregation patterns of immigrants in the wider Athens area
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Κύριο στόχο του παρόντος άρθρου αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας των διαδικασιών αστικής ανάπτυξης για τη διαφοροποίηση των μορφών του οικιστικού διαχωρισμού των μεταναστών. Επιχειρούμε να εντάξουμε νεα ευρήματα από την ανάλυση των δεδομένων από τις Απογραφές Πληθυσμού και Κατοικιών 1991και 2001 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στη διεθνή συζήτηση για το μετασχηματισμό των προτύπων διαχωρισμού στις σύγχρονες μητροπόλεις. Κεντρικό επιχείρημα του άρθρου είναι ότι η εγκατάσταση και η απασχόληση των μεταναστών δεν ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο της «χωρικής αφομοίωσης», αλλά είναι αποτέλεσμα της αστικής επέκτασης και της διάχυτης ανάπτυξης. Παρουσιάζουμε συνθετικούς δείκτες και θεματικούς χάρτες για να εντοπίσουμε τις περιοχές που συμβάλλουν περισσότερο στο συνολικό διαχωρισμό των μεταναστών και να εστιαστούμε στις ιδιαίτερες διαδικασίες διαμόρφωσης και ανάπτυξής τους. Στα συμπεράσματα συζητούμε σε ποιο βαθμό τα ευρήματά μας ανταποκρίνονται σε εναλλακτικά πρότυπα διαχωρισμού, όπως αυτό της «επιλεκτικής χωρικής αφομοίωσης» και του «αποκεντρωμένου διαχωρισμού».
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει διαγράμματα, πίνακες, χάρτες και βιβλιογραφικές αναφορές