Η πόλη ως επιχείρηση, ως δίκτυο και ως οικοσύστημα : μια κριτική θεώρηση

Part of : Γεωγραφίες ; No.14, 2008, pages 46-59

Issue:
Pages:
46-59
Parallel Title:
The city as business, as network and as ecosystem : a critical approach
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Το άρθρο μελετά τις μεταφορές που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της πόλης σε κυρίαρχους λόγους (discourses), όπως εμφανίζονται, ρητά ή υπόρρητα, κυρίως στη ρητορική της χωρικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόλη ως επιχείρηση, η πόλη ως δίκτυο και η πόλη ως οικοσύστημα είναι τέτοιες δημοφιλείς μεταφορές. Το άρθρο επιχειρεί να υποστηρίξει ότι οι τρεις αυτές μεταφορές εστιάζουν σε ένα μακροσκοπικό και αέναο επίπεδο αναφοράς, την παγκόσμια αγορά, τα οικουμενικά δίκτυα και τη βιόσφαιρα, περιθωριοποιώντας ή ακόμη και συσκοτίζοντας έτσι την κοινωνική και περιβαλλοντική διαφοροποίηση μέσα στις πόλεις και ανάμεσα στις πόλεις. Τέτοιες μεταφορές, καταλήγει το άρθρο, παρουσιάζουν ένα ενιαίο και αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι πόλεις του κόσμου και αποδυναμώνουν τον εν δυνάμει μεταρρυθμιστικό -περιβαλλοντικά και κοινωνικά- ρόλο του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές