[Βιβλιοκριτική] Καυκούλα, Κική, Η περιπέτεια των κήπουπόλεων. Κοινωνική και περιβαλλοντική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και την Ελλάδα του 20ού αιώνα

Part of : Γεωγραφίες ; No.14, 2008, pages 118-120

Issue:
Pages:
118-120
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Kafkoula, Kiki, The garden city adventure. Social and environmental reform in Europe and Greece during the 20 th century
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολεοδομία
Notes:
Κική Κουκούλα Η περιπέτεια των κήπουπόλεων. Κοινωνική και περιβαλλοντική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και την Ελλάδα του 20ού αιώνα University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007