Το μάθημα της Γεωγραφίας : τοποθετήσεις με αφετηρία τα βιβλία Α' και Β' Γυμνασίου

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 11-27

Issue:
Pages:
11-27
Parallel Title:
Geography textbooks as a point of departure for an evaluation of Geography : Teaching at school
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Το άρθρο παρουσιάζει τα εγχειρίδια γεωγραφίας της Α' και Β' Γυμνασίου, στις εκδόσεις και επανεκδόσεις της περιόδου 1997-2002, και κάνει μερικές ειδικότερες επισημάνσεις. Λυτές αφορούν κυρίως: 1) τον εκδοτικό μηχανισμό των παιδαγωγικών εργαλείων της γεωγραφίας, 2) τις γεωγραφικές ιδεολογίες των σχολικών κειμένων, και 3) την εν γένει κατάσταση αυτού του μαθήματος. Παρουσιάζει λεπτομερώς μια έρευνα ερωτηματολογίου μεταξύ γυμνασιακών διδασκόντων καθώς και στοιχεία μιας κριτικής ανάλυσης εκ μέρους τελειόφοιτων φοιτητών ενός Τμήματος Γεωγραφίας. Οι δυο κριτικές προσεγγίσεις, που δεν φαίνεται να συγκλίνουν, καθώς και άλλες διδακτικές και ερευνητικές δράσεις που περιγράφονται εδώ, ανοίγουν το δρόμο για μια κριτική της «ομοφρονούσας» (κυρίαρχης) γεωγραφικής ιδεολογίας των σχολικών εκδόσεων γεωγραφίας, την οποία μάλιστα το κείμενο χαρακτηρίζει οριακά ως «γεωπολιτική» (ιδεολογία). Μια «αντιφρονούσα» (εναλλακτική) κριτική της γεωγραφικής εκπαίδευσης ωστόσο δεν έχει ως κύριο στόχο τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά να προτείνει να απελευθερωθεί το μάθημα της γεωγραφίας, δηλαδή να επανέλθει πλήρως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό επίπεδο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και δύο παραρτήματα σχετικά με τα εγχειρίδια Γεωγραφίας Α' και Β' Γυμνασίου