Νησιωτικές περιοχές μεταξύ αμπελουργικής υποχώρησης και οινικής ανανέωσης : η δημιουργία αμπελουργικών νησίδων: η περίπτωση της Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 28-49

Issue:
Pages:
28-49
Parallel Title:
Régions insulaires entre recul viticole et renouveau vinicole : la création des îlots viticoles: le cas de Céphalonie et Ithaque
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Στη νησιωτική περιοχή της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με σημαντική αμπελοοινική ιστορία, υπάρχουν τρεις ονομασίες προέλευσης, μία Ονομασία Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας και δύο Ονομασίες Προέλευσης Ελεγχόμενες, που αποτελούν σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα. Στην περιοχή καταγράφονται τάσεις μείωσης της αμπελοκαλλιέργειας, ενώ η προοπτική αναγκαστικών αναφυτεύσεων λόγω της σχετικά πρόσφατης φυλλοξηρικής προσβολής μπορεί να αλλάξει δραστικά τα δεδομένα. Η συρρίκνωση της αμπελοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με την ανανέωση που καταγράφεται στο χώρο της οινοποίησης για παραγωγή επώνυμων ποιοτικών κρασιών, με ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής, οδηγούν πιθανά στην αναδιάταξη του τοπικού αμπελώνα, με τη δημιουργία αμπελουργικών νησίδων με γεωγραφική και παραγωγική διάσταση.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, χάρτες και βιβλιογραφία