[Βιβλιοκριτική] Ανδρεάδης, Γιάγκος (επιμ.), Στα ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000 / In the track of Dionysus. Ancient Tragedy Performances in Greece 1867-2000

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.8, No.1, 2008, pages 663-664
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
663-664
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (επιμ.) Στα ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000 / In the track of Dionysus. Ancient Tragedy Performances in Greece 1867-2000,1. Σιδέρης, Αθήνα 2005, σελ. 663 (4°), άπειρες φωτογραφίες, ISBN 960-08-0347-1