[Βιβλιοκριτική] Μπίθας, Κωνσταντίνος, Οικονομική θεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 128-130

Issue:
Pages:
128-130
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Bithas, Konstantinos, An economic review of environmental protection
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνος Μπίθας Οικονομική θεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας Τυπωθήτω/Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2003, σ. 223