[Βιβλιοκριτική] Cowan, Jane Κ. (επιμ.), Macedonia: The politics of identity and difference

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 131-132

Issue:
Pages:
131-132
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jane Κ. Cowan (επιμ.) Macedonia: The Politics of Identity and Difference Pluto Press, 2000, σ. 220