[Βιβλιοκριτική] Παυλίδης, Σπύρος Β., Γεωλογία των σεισμών, εισαγωγή στη νεοτεκτονική, μορφοτεκτονική και παλαιοσεισμολογία

Part of : Γεωγραφίες ; No.8, 2004, pages 133-135

Issue:
Pages:
133-135
Parallel Title:
[Βιβλιοκριτική] Pavlidis, Spyros V., Earthquakes Geology. Introduction to neotectonic, morphotectonic and palaeoseismology
Section Title:
Βιβλιοκριτικές=Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σπύρος Β. Παυλίδης Γεωλογία των σεισμών, εισαγωγή στη νεοτεκτονική, μορφοτεκτονική και παλαιοσεισμολογίαUniversity Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003