Αγροτική ανάπτυξη ή ανάπτυξη της υπαίθρου; : εννοιολογικές μεταβολές στην κοινή αγροτική πολιτική και η ελληνική προσέγγιση στην εφαρμογή της

Part of : Γεωγραφίες ; No.11, 2006, pages 34-50

Issue:
Pages:
34-50
Parallel Title:
Agricultural or rural development? : conceptual changes in the Common Agricultural Policy and Greek implementation approaches
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για το μέλλον του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου, όπου κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν μια σειρά από έννοιες όπως "ύπαιθρος", "αγροτικός χώρος", "αγροτική παραγωγή" και "ανάπτυξη της υπαίθρου". Στην εργασία αυτή μελετάται το περιεχόμενο των παραπάνω εννοιών καθώς και η σχέση ανάμεσα στη γεωργία και την ύπαιθρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έννοιες της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υπαίθρου, οι οποίες αφορούν στον αγγλικό όρο "rural development". Η απόδοση του παραπάνω όρου ως "αγροτική ανάπτυξη" από τα όργανα εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής της Ελλάδας αποτελεί πολιτική επιλογή. Προτείνεται πως πρέπει να υπάρξει μία στροφή από την έννοια του «αγροτικού» σε αυτή του «υπαίθριου» ως καταλληλότερης έννοιας για την απεικόνιση των διάφορων μετασχηματισμών στις υπαίθριες περιοχές της Ελλάδας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία