Γυναικεία απασχόληση και οικονομικοί μετανάστες στην ελληνική ύπαιθρο

Part of : Γεωγραφίες ; No.11, 2006, pages 51-77

Issue:
Pages:
51-77
Parallel Title:
Female employment and economic migrants in rural Greece
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα = Scientific articles
Author:
Abstract:
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια όσο το δυνατόν λεπτομερή ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της οικογενειακής απασχόλησης στις σύγχρονες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, καθώς διερευνά τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην απασχόληση των οικονομικών μεταναστών και των μεταβαλλόμενων εργασιακών προτύπων των δύο φύλων στην ελληνική ύπαιθρο. Περιλαμβάνει πρώτα απ’ όλα μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την απασχόληση των δύο φύλων στην οικογενειακή γεωργία. Στη συνέχεια εστιάζει στη συζήτηση για τις σύγχρονες εξελίξεις όσον αφορά στην αγροτική αναδιάρθρωση, στην οικογενειακή απασχόληση στη γεωργία και στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των μεταναστών στην ελληνική ύπαιθρο. Ακολουθεί η ανάλυση των εμπειρικών στοιχείων που αναφέρονται στις επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις τριών παραδειγματικών αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα. Τέλος, διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων αλλά και των εμπειρικών δεδομένων για τη γυναικεία απασχόληση και την απασχόληση των οικονομικών μεταναστών στην ελληνική ύπαιθρο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η εργασία αυτή στηρίζεται στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης του ξένου εργατικού δυναμικού στην ελληνική ύπαιθρο», που διενεργήθηκε από τα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων την περίοδο 2000-2002 με επιστημονικό υπεύθυνο τον X. Κασίμη. Θα ήθελε να ευχαριστήσει τον συνάδελφο X. Χαλκιά και την Α. Φάκα για τη βοήθειά τους, όπως και τους δύο κριτές για τα θετικά τους σχόλια. Τέλος, θα ήθελε να υπογραμμίσει την οικονομική ενίσχυση που παρείχε το MacArthur Foundation για την παραπέρα έρευνα και συγγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων., Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, χάρτες και βιβλιογραφία