Σεισμόπολις : πιλοτικό ολοκληρωμένο σύστημα για την εξοικείωση με τους σεισμούς και την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας

Part of : Γεωγραφίες ; No.11, 2006, pages 90-93

Issue:
Pages:
90-93
Parallel Title:
Seismopolis : a pilot programme for public awareness concerning earthquakes
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών = Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια