Από τη Φιλική Εταιρία στον Γρηγόριο Μαρασλή : αποτελέσματα ερευνητικής αποστολής της Ελληνικής Θεατρολογίας στην Οδησσό

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 293-303
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
293-303
Parallel Title:
From Filiki Etairia to Gregory Maraslis : results of a scientific investigation to Greek theatrology in Odessa
Section Title:
Μελέτες και άρθρα
Author:
Abstract:
This is the commented report of a research mission in the archives and libraries of Odessa concerning Greek theatre in the 19th and early 20th centuries (before the Russian revolution). Findings and results are analysed, valuated and put in the framework of Modern Greek theatre history. There will be special articles on the sources in Russian newspaper 1884/85 and the Greek newspapers 1907-1918.
Subject:
Subject (LC):