Το διακύβευμα της σκηνοθεσίας κατά την όψιμη νεωτερικότητα

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 323-338
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
323-338
Parallel Title:
L’enjeu de la mise en scène pendant la postmodernité
Section Title:
Μελέτες και άρθρα
Author:
Abstract:
Ceux qui parlent de création ex nihilo aux champs postmodernes de la mise en scène ils oublient le fait simple que le verbe « mettre en scène» est transitif, que l’action de la mise en scène a tout un objet prémédité, (je ne peux pas mettre en scène le zéro), et que cette préconception joint de manière inébranlable la mise en scène à la représentation. Pour que le théâtre soit mis en scène, il faut qu’il soit mise en scène de quelque chose.Quelles sont les limites de la créativité du metteur en scène dans cette activité ? En fin, quelles sont les problèmes de la mise en scène qui sont élevées au cours des années postmodernes, par rapport à la perte des références constantes, à l’autonomisation des arts et à la stratégie de l’image?
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σκηνοθεσία