[Βιβλιοκριτική] Χατζηφώνης, Ιωάννης Μ. Η προστασία του περιβάλλοντος στο Βυζάντιο

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 453-454

Issue:
Pages:
453-454
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννη Μ. Χατζηφώτη, Η προστασία του περιβάλλοντος στο Βυζάντιο [Σειρά: Περιβάλλον και κοινωνικές επιστήμες, 6], εκδόσεις Τυπωθήτω, εν Αθήναις 2001, σσ. 133.