[Βιβλιοκριτική] Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Ο Δικέφαλος Αετός. Η εξέλιξη ενός συμβόλου

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 454-456

Issue:
Pages:
454-456
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικολάου Ι. Πανταζοπούλου. Ο Δικέφαλος Αετός. Η εξέλιξη ενός συμβόλου, (Ιστορία και Πολιτισμός, αρ. 17), Διεύθυνσις Π. Πετρίδου - Γ. Αναστασιάδου, εκδ. University Studio Press / Έκφραση, εν Θεσσαλονίκη 2001. σσ. 68.