Η συμβολή της γεωγραφικής και χαρτογραφικής ανάλυσης στη μελέτη και τον προσδιορισμό των περιαστικών ζωνών και των αξιών γης σε αυτες : η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Part of : Γεωγραφίες ; No.11, 2006, pages 94-100

Issue:
Pages:
94-100
Parallel Title:
The contribution of geographical and cartographical analysis to studying peri-urban zones : the case of Thessaloniki
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών = Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Notes:
Η δημόσια υποστήριξη της διατριβής πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2005 στο τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ., Περιέχει διαγράμματα, χάρτες, πίνακες και βιβλιογραφία