Αστική συγκρότηση και μετανάστευση : νέα μεταναστευτικά ρεύματα, παλαιά πρότυπα και νέοι ορθολογισμοί αστικής συγκρότησης στη Θεσσαλονίκη

Part of : Γεωγραφίες ; No.11, 2006, pages 101-104

Issue:
Pages:
101-104
Parallel Title:
Urban processes and new migration movements in Thessaloniki
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών=Research briefing
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2005. Επιβλέπων: Θωμάς Μαλούτας., Περιέχει σχήματα και εικόνες