[Βιβλιοκριτική] Λυδάκη, Άννα. Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΜΓ, No.1, 2001, pages 465-466

Issue:
Pages:
465-466
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άννας Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σχ. 8ο, σσ. 298.