[Βιβλιοκριτική] Basch, Sophie; Chuvin, Pierre(dir.), Pitres et Pantins. Transformations du masque comique. De T Antiquité au théâtre d’ombres

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.9, No.1, 2009, pages 671-674
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
671-674
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεταμορφώσεις, θέατρο σκιών
Notes:
SOPHIE BASCH / PIERRE CHUVIN (DIR.) Pitres et Pantins. Transformations du masque comique. De l’Antiquité au théâtre d’ombres. Presse de l’Université Paris-Sorbonne, Paris 2007, 420σ., πολλές εικ., ISBN 978-2-84050-500-6